งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้าง งานถมดินบริเวณงานก่อสร้าง จ.สระบุรี

จ้างเหมาฯ งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม งานถมดินบริเวณงานก่อสร้าง

บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี 5 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

มูลค่าตามสัญญา 63,228,340 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เจ้าของงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Visitors: 39,311