โครงการก่อสร้าง

                       

    • Document-page-001 (2).jpg
      งานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ Zone B สำนักงานก่อสร้าง 8 (โครงการสียัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าตามสัญญา 349705353.24 บาท เจ้าของงาน กรมชลประทาน
    • slide0031_image519.jpg
      งานก่อสร้างฐานคอนกรีตติดตั้งฝายยางพร้อม อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการฝายท่าระม้า อำเภอมะขาม จัง...
Visitors: 60,402