ฝายยางท่าระม้า

งานก่อสร้างฐานคอนกรีตติดตั้งฝายยางพร้อม อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

โครงการฝายท่าระม้า  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

มูลค่าตามสัญญา 119,840,000 บาท เจ้าของงาน กรมชลประทาน

Visitors: 60,402