หน้าแรก

                           บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในปี พ.ศ. 2524 รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ อาทิเช่น  อ่างเก็บน้ำ ฝายคลองส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ งานถมที่ ถนน เป็นต้น

 

 

 

        

Visitors: 39,311