คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ Zone B

งานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ Zone B สำนักงานก่อสร้าง 8 (โครงการสียัด)  จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าตามสัญญา 349705353.24 บาท เจ้าของงาน กรมชลประทาน
Visitors: 60,402