ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำห้วยเชียงส่ง

โครงการห้วยเชียงส่ง ก่อสร้างประตูระบายน้ำและพนังฝั่งซ้าย 

ตำบลเลิงใต้  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มูลค่าตามสัญญา 219,880,000 บาท เจ้าของงาน กรมชลประทาน

Visitors: 60,402